Prerojen v odnosu

Vsak človek je svet zase. Med seboj smo si različni in prav zaradi tega lahko v odnosih kaj kmalu pride tudi do trenj. Da pa zmoremo sprejeti drugega z vsemi njegovimi slabostmi in pomanjkljivostmi, ...