Vsak človek je svet zase. Med seboj smo si različni in prav zaradi tega lahko v odnosih kaj kmalu pride tudi do trenj. Da pa zmoremo sprejeti drugega z vsemi njegovimi slabostmi in pomanjkljivostmi, je zelo pomemben Sveti Duh. Če mu boš dovolil, ti bo pokazal, kako moreš sprejeti in ljubiti drugega človeka.

Mlada zakonca te danes nagovarjata, kako pomembno je biti poslušen Svetemu Duhu, se prilagajati drug drugemu, odpuščati in iskati skupne rešitve.

Blagoslovljen začetek tedna ti želi
ekipa #deliJezusa