Jezusovi prsti

Mesec oktober je tisti mesec leta, ki je zaznamovan z oživitvijo predavalnic, prvimi preizkusi znanja v srednji šoli, »krompirjevimi počitnicami« ter tudi molitvijo rožnega venca in še čim, kar prines ...