»Resnično, povem vam: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ›Prestavi se od tod tja!‹, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče.« (Mt 17,20).

Vinar Lojze Kerin pričuje o močni veri v molitev in v vsemogočnost našega Boga. V družinski vinski kleti je pred leti sklenil dogovor z Jezusom. Po izjemnem priprošnjiku, Svetemu Jožefu, ga je Jezus res uslišal, sam pa še vedno izpolnjuje svoj del dogovora.

Spodbuja te, da tudi ti verjameš v Božjo pomoč in si upaš prositi in poklicati Jezusa na pomoč.

Blagoslovljeno pričakovanje Božjega prihoda ti želi

ekipa #deliJezusa