Bog je skozi zgodovino vedno odgovarjal na krike svojih otrok. Nekoč preko prerokov, nato preko svojega Sina, danes pa k temu kliče vse in vsakega izmed nas. Kliče nas, da presežemo miselnost Kajna in Abela, s katero se je začelo večno obdobje tekmovanja in nasprotovanj. Kliče nas, da v polnosti živimo Jezusove besede: »Vi vsi pa ste bratje.« (Mt 23,8)

Bratski odnosi, po katerih hrepeni vsak izmed nas, niso nedosegljiv ideal, ampak so realnost, ki jo lahko živimo v svojih družinah, na delu, med prijatelji, bližnjimi in tujci, v stvarstvu, ekonomiji in družbi. Vse, kar potrebujemo, da bi jih v polnosti živeli, je odprtost za ustvarjalnost ljubezni, ki nam jo po Svetem Duhu daje Oče.

Bodimo tkalci bratstva.

ekipa #deliJezusa v sodelovanju z Bratstvom Veselje evangelija