Jezus je postal ubog, da bi mi obogateli po njegovem uboštvu. Zato nam ni treba hlepeti po imetju, časti, pozornosti, vseprisotnosti … V veri, v hoji z Jezusom moramo zgolj odpreti srce zastonjskemu daru odrešenja, ki nam prinaša novo življenje, življenje v Očetovem naročju. Oče pa nam daje vse, česar in kolikor potrebujemo. K temu nas s svojim pričevanjem spodbuja Mojca Sojar.

Velika blagoslova pri hoji za Jezusom,
ekipa #deliJezusa