Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. (Jak 1, 12)

Dragi prijatelj,

Gospod nas skozi celo naše življenje pripravlja na svoj prihod, mnogokrat tudi z različnimi preizkušnjami. Te so nam dane, da utrjujemo svojo vero in zaupanje, svoj odnos z Njim.

Tadej Vindiš pričuje o svoji preizkušnji in vprašanjih, ki so se mu postavila ob njej.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/tWnEEVMT69Y?rel=0&showinfo=0&cc_load_policy=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Zaupaj v Gospoda,
ekipa #deliJezusa