ALELUJA! VESELI SE! JEZUS JE VSTAL!
V tej noči je bila smrt premagana, Jezus je zmagovalec nad grehom in smrtjo. Skočimo z odskočne deske postnega časa — velika noč ni konec, ampak začetek! Skočimo torej v življenje z Jezusom in se ga veselimo.
Prisluhni velikonočnemu voščilu Bernarda Rožmana.

Naj tvoje srce veselo vzklika: ALELUJA!
Ekipa #deliJezusa