Jezus je klečal v vrtu na Oljski Gori, sam sredi starodavnih oljk … v pogovoru z Očetom. Po bridkem notranjem boju je zaradi ljubezni do nas in popolnoma svobodno svojo človeško voljo spojil z Božjo. S tem je tudi nam dal zgled, da v najtežjih trenutkih sprejemamo Božjo voljo, čeprav je ne moremo doumeti.

Brat Jan Dominik Bogataj nas bo tokrat popeljal na kraj, kjer je Jezus za nas potil krvavi pot – vrt Getsemani.

Več o avtorju na www.pridi.com/avtorji/.

Pojdimo z zaupanjem v boj,
ekipa #deliJezusa