Dragi prijatelj!

Približajmo se kraju, kjer se bomo veselili božje ljubezni in usmiljenja. Za Jezusa je spoved naša zmaga. Je tudi za nas?

O naši zmagi nam danes pričuje Jure Koželj.

Uživaj dan in #deliJezusa
Ekipa #deliJezusa