V današnji katehezi nam Domen Golob razloži, da »Blagor zaradi mene preganjanim« v sebi skriva pogoj, da smo preganjani zaradi Jezusa. Vprašanje, ki se postavlja, pa je, kako razločevati, da smo res preganjani zaradi Jezusa in ne zgolj zaradi svoje grešnosti, napačnega načina in pristopa ali karakterja?

Izziva:

  • V duhu povezanosti krščanske skupnosti danes zmoli eno desetko za vse preganjane kristjane po svetu.
  • Na internetu najdi dobro pričevanje preganjanih kristjanov in ga deli naprej.

Blagoslovljen teden!
Ekipa #deliJezusa