Na današnjo cvetno nedeljo nas Marko Čižman vabi, da razmislimo, kako trdni so temelji, na katerih gradimo naše življenje. Jezus je že v času svojega bivanja na zemlji ljudem postavil to vprašanje in jih s svojim zgledom veliko prepričal, da spremenijo svoj odnos do Boga. To si želi tudi danes od nas. Dopustimo torej, vsak dan znova, da Jezus vstopa v naše življenje in nam ga postavi nazaj na trdne temelje.

Izziva:

  • Vprašaj se, na kakšnih temeljih gradiš svoje življenje. V molitvi se priporoči Jezusu in Mariji za pravo spoznanje.
  • Današnji dan začni z zavedanjem, da je Jezus vedno s tabo in si želi osebnega odnosa s teboj. Povabi ga k vsem opravilom in mu dopusti, da ti dela družbo v veselih in žalostnih trenutkih.

Jezus je naš trdni temelj!
Ekipa #deliJezusa