Anja Kastelic danes razmišlja o blagru: »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali!« Pri krstu nam Jezus vrne naš duhovni pogled. Očisti nam srce in nam vrne zmožnost, da v stvareh vidimo dobro. Blagor nam, ko bo naše srce čisto.

Izziva:

  • Pojdi k sveti spovedi, zakramentu usmiljenja, in očisti svoje srce.
  • Danes moli za tiste, ki ne vidijo Jezusove vstajenjske luči – da bi Jezus očistil njihova srca in zbistril njihov pogled.

Blagoslovljen dan!
Ekipa #deliJezusa