Jezusov pogum izhaja iz zavedanja, kdo je, komu pripada in kaj je resnično pomembno. S spoznanjem, da smo ljubljeni od nebeškega Očeta, ki vedno išče dobro v nas in opogumlja naša srca, je lažje peti o Bogu, zavzemati se za dobro, delati dobra dela, prisluhniti sočloveku, pričevati za Jezusa … preiti od besed k dejanjem.

Izzivi:

  • Skupaj z Jezusom zmoli, da bi zmogel odpustiti vsem, ki so te prizadeli, ranili in da bi v njih znal videti dobro. Tak zgled nam je dal Jezus.
  • Zberi pogum in pričuj za najboljšega Prijatelja Jezusa. Tudi On je zbral pogum in šel za nas na križ. To mu dolgujemo.

Jezus potrebuje tudi tvoje pogumno srce.
Ekipa #deliJezusa