Danes je veliki četrtek, ko se spominjamo Jezusove zadnje večerje z apostoli in postavitve svete evharistije. Na ta dan škof skupaj z duhovniki daruje krizmeno mašo, ki je ime prejela po sveti krizmi – oljčnem olju. Sveta krizma se med letom uporablja pri podeljevanju zakramentov (krsta, birme in duhovniškega posvečenja). Zakramentalno maziljenje s svetim oljem je znamenje nevidne božje milosti in je enkratni obred. Duhovno maziljenje Svetega Duha se mora poživljati vsak dan znova, zato moramo zanj Gospoda posebej prositi.

Molimo torej, da bi kot kristjani, še posebej v težkih in stresnih življenjskih situacijah, znali Gospoda prositi za maziljenje Svetega Duha, skrivnostne Božje moči, ki nas poživlja in hrabri. Tako bomo podobni apostolom, ki so po Svetem Duhu javno delovali, premagovali vsakršne ovire ter s tem pogumno širili krščansko vero.

Izzivi:

  • Vprašaj se, ali si v življenju kdaj prosil za moč Svetega Duha, s katero si bil maziljen pri krstu ali birmi. Okrepi zaupanje v to veliko božjo milost.
  • Razmisli o udeležbi na molitvi za izlitje Svetega Duha in morda povabi tudi prijatelja.
  • Ta teden si vzemi čas in v zbranosti zmoli za navzočnost darov Svetega Duha v tvojem življenju. Potrudi se, da to postane del tvoje vsakodnevne molitve.

Želimo ti doživet začetek velikonočnega tridnevja!
Ekipa #deliJezusa