Danes je cvetna nedelja. V Svetem pismu beremo, kako Jezus na osličku vstopa v Jeruzalem in ga množice romarjev pozdravljajo: “Hozana Davidovemu sinu!” (Mt 21,9). Farizeji Jezusu naročijo, naj utiša množico, on pa jim odvrne: “Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili” (Lk 19,40).

Kaj pa jaz? Ga res pozdravljam v svojem življenju? Se postavim za Jezusa in se opredelim zanj? Ali raje vstopim v politično korektnost in v zasebnosti ohranim svojo resnico? Se odločam za kompromise samo zaradi vljudnosti in s tem zatajim tudi sebe, ne le Gospoda?

Poklicani smo, da mu sledimo – sprejmemo svoj križ in gremo za njim. Vedno znova ga z veseljem in radostjo pozdravljamo: “Hozana Davidovemu sinu!”. Poklicani smo. Poklicani, da Kristusa postavimo za Kralja naših src.

Izzivi:

  • Potrudi se, da Jezusa ne boš tajil, ampak z veseljem govoril o Njem.
  • Če s kom prideš v konflikt zaradi Jezusa, bodi spoštljiv in s svojim zgledom pričuj Zanj.
  • V molitvi prosi Jezusa, da bi ga znal sprejeti v svoje srce in ga postaviti za Kralja svojega srca.

Blagoslovljeno nedeljo in Bog s teboj!

Ekipa #deliJezusa