Vsakemu izmed nas se je že kdaj zgodilo, da ga je kdo prizadel, užalil ali mu storil kakšno drugo krivico. Nato so minevali dnevi, meseci in morda celo leta, a opravičila ni bilo. V nas je nastal nemir in sovraštvo. Postali smo ujetniki lastnega neodpuščanja.

Da bi se rešili ječe nemira in sovraštva, moramo odpustiti. Le odpuščanje naredi človeka svobodnega. Naše odpuščanje pa potrebuje tudi naš sovražnik, čeprav nas zanj morda noče ali ne zmore prositi. Tudi sam Jezus želi, da tako kot On nam odpušča grehe, tudi mi odpustimo drugim. Čudovit zgled odpuščanja nam je dal pred smrtjo na križu, ko je rekel: ”Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo” (Lk 23,34).

Izzivi:

  • Razmisli, ali si morda komu storil kakšno krivico. Opraviči se mu.
  • Če ti je kdo storil krivico in še vedno čakaš na njegovo opravičilo, mu odpusti že danes. V pomoč naj ti bo pot štirih duhovnih korakov do odpuščanja.
  • Zmoli desetko rožnega venca za vse tiste, ki ne zmorejo odpustiti, da bi to zmogli.

Veseli se in #deli Jezusa!

Ekipa #deliJezusa