Zakaj človek potrebuje živeti v skupnosti? Česa se lahko naučimo z življenjem v skupnosti? Kdo smo? Kaj je naše poslanstvo na svetu? Kako pomagati drugim? Učimo se predvsem iz svojih napak in tudi napak drugih. Tako lahko z medsebojno pomočjo in zaupanjem postajamo boljši.

Ena najpomembnejših skupnosti v kristjanovem življenju je Cerkev. V tej skupnosti je Bog tisti, ki mi kaže ogledalo. Je tisti, ki me prisili, da se poglobim v samega sebe. Bog mi pokaže, da sem ljubljen in dragocen v njegovih očeh. Kaže mi, kako lahko v tej skupnosti pomagam svojemu bližnjemu na poti do Njegove slave in ga obdarim s tem, kar mi je Bog podaril.

Izzivi:

  • Razmisli, kako se ti vključuješ v skupnost katoliške Cerkve.
  • Ko danes zagledaš prijatelja v stiski, mu pomagaj in bodi njegova opora.
  • Zmoli desetko rožnega venca za vse, ki so se oddaljili od Cerkve, da bi ponovno našli pravo pot v življenju.

Želimo ti milosti poln dan!
Ekipa #deliJezusa