Kako bi bilo, če bi se jaz danes znašel na gori z Jezusom? Bi me ta dogodek kaj spremenil? Bi bila moja vera Vanj zato trdnejša? Jezus je s seboj na goro vzel samo svoje najboljše prijatelje, svoje učence. Tudi nas, svoje prijatelje vabi, da gremo z njim in se mu tako približamo. Da spremenimo svoje življenje, prerastemo samega sebe in postanemo drugačni. Da verujemo.

Ob koncu posta bomo obsijani s svetlobo Njegovega vstajenja. On bo prišel med nas kot svetla vstajenjska Luč, ki jo napoveduje s spremenitvijo na gori. Božji klic nam pravi: “Taj je moj Sin, moj Izvoljenec, Njega poslušajte!” (Lk 9,35b). Velika noč je zadnja postaja v življenju vsakega izmed nas. Živimo polno življenje z Njim!

Izzivi:

  • Razmisli, koliko se trudiš spremeniti svoje življenje in ga naravnati na pravo pot, ki ti jo kaže Gospod.
  • S svojim prijateljem deli življenjsko izkušnjo, ki te je spremenila.
  • Zvečer prosi Boga, naj te navda s Svetim Duhom, da boš lahko slišal Božji klic v sebi in mu sledil.

Blagoslovljeno nedeljo, naj bo Bog s teboj!
Ekipa #deliJezusa