Post ni tekma ali stava, ampak je BOJ. Kristjan, ki se na velikonočni ponedeljek vrne nazaj na stare tirnice, se ni postil, ampak je zgolj dobil stavo. Post je SREČANJE – srečanje z Bogom, s svetom in s samim seboj. Po tem srečanju se preprosto ne more vrniti nazaj na stare tirnice.

Jezus v današnjem evangeliju naroča: “Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se sam sebi odpove in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj (Lk 9, 23).” Zakaj se bolj trudimo, da bi ugajali svetu, znancem ali pa popolnim neznancem, namesto da bi ugajali našemu Bogu – našemu Očetu? Odpovejmo se vsemu, kar nam preprečuje pristen odnos z našim Očetom. Samo tako bo naš post imel smisel. Čistih in veselih src se srečajmo z Bogom, s svetom in s samim seboj.

Izzivi:

  • Pomisli na eno izmed svojih slabih lastnosti. Poskusi jo preoblikovati v nekaj dobrega.
  • Osebo, ki jo danes srečaš (prijatelja, znanca ali neznanca), povabi k akciji #deliJezusa.
  • Zmoli za to, da bi v letošnjem postnem času poglobil svoj odnos z Bogom. Po molitvi iz srca zavriskaj!

Blagoslovljen dan! Naj tvoje srce in grlo vriskata od veselja!
Ekipa #deliJezusa