Božje stvarstvo nam govori o Bogu. Prav tako nas preko stvarstva Bog sam nagovarja. Tudi drugod in ob zelo različnih priložnostih lahko prepoznavamo Božji glas. Bog namreč ni omejen s prostorom in časom. Le ušesa moramo imeti odprta in naravnana na Njegovo frekvenco.

Da bi slišali Jezusovo besedo, je potrebno najprej poslušati tiste, ki nam govorijo o Jezusu. Njih pravzaprav Jezus pošilja, da bi nam pomagali naravnati pot našega življenja Nanj. Podobno je Gospod poslal Janeza Krstnika, da bi pripravil ljudstvo na prihod Mesija: da bi ga v Jezusu prepoznali in Mu prisluhnili.

Izzivi:

  • Razmisli, kakšne vrste govoric Bog najpogosteje uporablja v tvojem življenju?
  • Kje najlažje moliš, razmišljaš o svojem življenju, meditiraš, …? Vzemi si čas in pojdi na ta kraj.
  • V molitvi svoje življenje in vse kar doživljaš, izroči Gospodu in Ga prosi za blagoslov.

Bog s teboj!
Ekipa #deliJezusa